Bộ hướng dẫn nghiên cứu

Bộ hướng dẫn nghiên cứu cung cấp các thông tin, chỉ dẫn, thủ thuật cho người làm nghiên cứu của Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Chỉ số khoa học và định danh Tài nguyên & tiện ích
Chuẩn bị Kỹ năng nghiên cứu
Gửi bài Công bố
  • Gia tăng trích dẫn (Researcher visibility)
  • Chính sách truy cập mở
  • Trình bày tham luận và tham gia hội thảo
  • Ký gửi xuất bản phẩm khoa học